logo
Yönetim Ve Organizasyon
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin üç evresinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplara ayrılması, personel belirlenip atanması ve yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesidir.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Planı ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Planlama
Soru Açıklaması
3.
Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taktik planlama
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kontrol ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kontrol
Soru Açıklaması
6.
Bir kimseye veya kurula verilen özel göreve ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Misyon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yöneltme işleminin etkin yapılmasını etkileyen kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Motivasyon
Soru Açıklaması
8.
İşleri ve görevleri niteliklerine göre bir araya getiren geleneksel bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşlevsel
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karar verme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karar verme ilkesi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Yönetim Ve Organizasyon
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Uzmanlaşmış işleri geleneksel işletme fonksiyonlarına göre gruplandıran örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fonksiyonel yapı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve araçlar arasında uyum sağlama çabası örgütlere ayırma ilkelerinden hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Koordinasyonu Kolaylaştırma İlkesi
Soru Açıklaması
13.
Kabileler, klanlar, ordu ve tarım çalışanları aşağıdaki bölümlendirme çeşitlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Sayı temelli yapı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde bölümlere ayırma ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetleme İlkesi
Soru Açıklaması
15.
Bir örgüt içindeki rolleri, sorumlulukları ve ilişkileri resmi düzen içinde uygulayacak güçlü araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt yapısı
Soru Açıklaması
16.
Bir organizasyonda güç sahibi kişinin etkileyebildiği bireylerin toplam sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güç alanı
Soru Açıklaması
17.
Bir organizasyonda emir verme ve iş yaptırma gücünü temsil eden yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Komuta yetkisi
Soru Açıklaması
18.
Yetki kaynağının yukarıdan aşağıya doğru devredilerek ortaya çıkması görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Biçimsel yetki teorisi
Soru Açıklaması
19.
Biçimsel organizasyonun hem temel dayanağı hem de yaptırımı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yetki
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarına göre yetki türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonel yetki
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Proje Yönetimi Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Proje Yönetimi, Proje Yönetimi çıkmış sorular ve Proje Yönetimi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.