logo
Uygarlık Tarihi I
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Anatomik yapıları soğuk iklime uyum sağladıklarını gösteren, Buzul Çağı’nda yaşamış insan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Homo Neanderthalensis
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Neolitik Çağ’da tarımın keşfinden hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beslenme amaçlı hayvanların evcilleştirilmesi
Soru Açıklaması
3.
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki ana ticaret merkezi olan kent aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kaniş/Neşa
Soru Açıklaması
4.
Destani (epik) şiirin mucidi olan Eski Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sümerler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır mimari yapılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ur Zigguratı
Soru Açıklaması
6.
Mısır’da 4. ve 5. Sülale tarihinin en önemli gelişmelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güneş dininin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
7.
Lidya Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sardis
Soru Açıklaması
8.
Kadeş Antlaşması’nda Hitit kralı III.Hattuşili’nin yanında karısı Puduhepa’nın da mührünün bulunması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Hitit Kraliçesi’nin ülkenin dış siyasetinde söz sahibi olduğunu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Tabarna
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Tabarna
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Uygarlık Tarihi I
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Orta Asya Türk Devlet teşkilatında siyasi, kültürel ve ekonomik konularda genel kararlar alan en yüksek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toy
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
İpek Yolu egemenliği için Akhunlara karşı Sasani hükümdarı Anuşirvan ile anlaşan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" I. Gök-Türk Devleti
Soru Açıklaması
13.
Perslerde eyalet sistemini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Satraplık
Soru Açıklaması
14.
Eski Yunanlıların günlük yaşamlarında kadınlar ve erkeklerin kullandığı uzun pelerine benzeyen elbiseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hymation
Soru Açıklaması
15.
Sokrates’in felsefesini özetleyen ünlü sözü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.
Soru Açıklaması
16.
Yunanlıların, Maraton Savaşı anısına yaptıkları ve günümüze kadar gelen ünlü eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaslı Athena Steli
Soru Açıklaması
17.
Eski Yunan Karanlık Çağ’ındaki en büyük gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Polis adı verilen kent devletlerinin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
18.
Roma Cumhuriyet’in de şehirlerde yaşayan yersiz, yurtsuz ve çoğu zaman işsiz insan kitlelerini oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Proletaria
Soru Açıklaması
19.
Julius Caesar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 12 Levha Kanunu çıkartmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Cicero
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Uygarlık Tarihi I
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
21.
Pön Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Romalılar ve Kartaca Devleti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Final Sınav Soruları başlıklı makalemizde Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar çıkmış sorular ve Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.