logo
Türkçe Ses Bilgisi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi aldığı ekler bakımından yanlış ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "B" al-dı-r-ma-dı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Ek, dar bir ünlüden ibaretse kaç farklı biçimde kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde i ünlüsünün özellikleri tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" dar-düz-ön
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yeri yanlış gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "D" yaRAmaz
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir art damak sesidir?
Doğru Cevap: "C" o
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi geniz n’sinin, yine bir geniz ünsüzü ama aynı zamanda dudak ünsüzü de olan /m/’ye değişmesi ile oluşmamıştır?
Doğru Cevap: "C" demir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde değişerek günümüze gelmiş sözcüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" spiker
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yuvarlaklaşma sonucunda oluşmamıştır?
Doğru Cevap: "A" toprak
Soru Açıklaması
9.
Yazı dilinde reform yapmayı gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın artması
Soru Açıklaması
10.
Türkçe kökenli sözcüklerin sonunda bulunmayan ünsüz çiftleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" ht, ls, ns, yk, yn, yt
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Türkçe Ses Bilgisi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi orijinalindeki yalın biçimiyle verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" tohum
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek aldığında sıfırla nöbetleşmez?
Doğru Cevap: "B" kayın (ağaç)
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisinde alıntı sözcüklerin, Türkçenin ses sistemine uyarlanması daha ileri olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Alıntı sözcüğün Türkçeye erken girmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" pantalon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisi söylendiği gibi yazılır?
Doğru Cevap: "A" kent
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yazıda gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" imla
Soru Açıklaması
17.
Ağızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Okuryazarlığı olmayan veya eğitim seviyesi düşük, yaşlı kimselerce konuşulur.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yazı dili-konuşma dili farkını göstermez?
Doğru Cevap: "C" orada idi-oradaydı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki söyleyiş biçimlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" arabeks
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde İstanbul ağzına göre bir vurgu sapması görülmektedir?
Doğru Cevap: "D" Pİde
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Türkçe Ses Bilgisi Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Türkçe Ses Bilgisi, Türkçe Ses Bilgisi çıkmış sorular ve Türkçe Ses Bilgisi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.