logo
Türk İdare Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Devleti’nin merkez teşkilatında yer alan kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Divan-ı Hümayun
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Selçukluların, Gaznelileri yenilgiye uğratıp, yeni bir devletin temellerini attıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dandanakan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim çeşidi olan “otarşi” kavramının en önemli özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik olarak kendi kendine yeterli olma hali
Soru Açıklaması
4.
Talas Savaşı’nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılma olanağına kavuşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mete Han’ın çeşitli boy ve klanları egemenliği altında toplayarak kurduğu siyasi örgütlenmenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Merkezi bir sistemin reddedilmesi
Soru Açıklaması
6.
Eski Türklerde orduya onlu sistemi getiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mete Han
Soru Açıklaması
7.
Gazne Devleti’nde Divân-ı Risâlet adlı kurumun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dış temasları yürütmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk devletlerinde Toy’un (Kurultay) özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toylara sadece hanedan üyelerinin katılması
Soru Açıklaması
9.
Yusuf Has Hacip’in ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
10.
Eski Türk dilindeki “törüg” kelimesinin günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanun
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Türk İdare Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Osmanlı Devleti’nde padişah örfünü uygulayan sınıfa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Seyfiye
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Osmanlı Devleti'nde eyaletin bir alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sancak
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Sarayı'nda hazine odasının bağlı bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Enderun
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde Müslüman ahalinin tasarrufunda bulunan topraklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Arazi-i öşriyye
Soru Açıklaması
15.
Divan toplantılarına katılma geleneğine son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde vergiye tabi olan askeri seçkinler dışında kalan halka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Reâya
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti devşirme sisteminde saraya ayrılan oğlanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İçoğlan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi erken dönem Osmanlı kronik yazarlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Aşıkpaşazâde
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nde kuruluş ve yükselme dönemlerinde şer’î ve hukuki işleri yürüten görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazasker
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti’nde hem askeri teşkilatın hem de taşra yönetiminin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tımar sistemi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Uluslararası Örgütler Final Sınav Soruları başlıklı makalemizde Uluslararası Örgütler, Uluslararası Örgütler çıkmış sorular ve Uluslararası Örgütler deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.