logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılan, İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Magna Carta Libertatum
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Yüz Yıl Savaşları ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Savaş, İngiltere’nin kesin üstünlüğü ile sona ermiştir.
Soru Açıklaması
3.
1569 yılında imzalanan Lublin Antlaşması sonucunda Litvanya ile topraklarını birleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Polonya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi I. François tarafından oluşturulan Cognac Birliği’nin üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" V. Charles
Soru Açıklaması
5.
İngiltere’nin son Katolik kralı II. James’in tahttan indirilmesi İngiliz tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şanlı Devrim
Soru Açıklaması
6.
Amerikan tarihinde İngiltere’ye karşı ilk organize tepkiyi göstermesi açısından sembolik önem taşıyan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boston Çay Partisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılın ortaları ile ikinci yarısında ortaya koydukları çalışmalarıyla Aydınlanma Çağı’nın Fransa’da kök salmasını sağlayan yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Varro
Soru Açıklaması
8.
21 Temmuz 1798 tarihinde Osmanlı ordusuyla Kahire yakınlarında Piramitler Muharebesi’ni (Ehramlar Muharebesi) gerçekleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1815’te Chaumont Antlaşması’nı yani Dörtlü İttifak’ı yenileyen devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çin
Soru Açıklaması
10.
1848 İhtilalleri’nden kendilerini uzak tutabilen devletler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere-Rusya
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi arttıran bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" James Watt
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
“Avrupa Uyumu”nun dikkate alınmadığını kesin bir biçimde ortaya koyan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Alman Birliği’nin 1871 yılında kurulması
Soru Açıklaması
13.
“Afyon Savaşı” hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çin ve İngiltere
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi I. Üç İmparator Ligi’nin maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraflar gerekli gördükleri durumlarda başka bir devletle ittifak yapabileceklerdir.
Soru Açıklaması
15.
Birinci Fas Krizi sonucunda 1906 yılında imzalanan “Genel Senet” hangi ülke aleyhinde sonuçlar doğurmuştur?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
16.
ABD Başkanı Wilson’un ortaya koymuş olduğu ilkelerin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ABD’nin gücünü kullanarak uluslararası sistemi yeniden yapılandırmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Basra Körfezi’ne askeri harekât düzenlemesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İstanbul ve boğazları almak
Soru Açıklaması
18.
1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devletlerin uluslararası ilişkilerdeki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözeceklerinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Milletler Cemiyeti’nin kurulması çalışmaları sırasında bu kuruluşun askeri bir güce sahip olmasını isteyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Siyasal İletişim Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Siyasal İletişim, Siyasal İletişim çıkmış sorular ve Siyasal İletişim deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.