logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Astroloji
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Psikanaliz
Soru Açıklaması
3.
Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Açıklama
Soru Açıklaması
4.
Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme
Soru Açıklaması
5.
Doğumdan yaşlılığa kadar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gelişimsel psikoloji
Soru Açıklaması
6.
Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada kontrol grubu kimlerden oluşur?
Doğru Cevap: "D" Deney grubuyla aynı ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu süre içerisinde kahve tüketmeyen kişilerden
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bilimi, sözdebilimden ayıran özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bilimin bilimsel ilke ve süreçleri takip etmesi
Soru Açıklaması
8.
Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deney
Soru Açıklaması
9.
Bir şirketin kurum kültürünü tanımlamak için sahip olduğu değerleri sayıya dönüştürme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İşlemsel tanım
Soru Açıklaması
10.
Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç geçerlilik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Broca alanının işlevini bozan patolojik bir durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Konuşma bozukluğu
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Nörotransmiterlerle etkileşime girerek hücresel yanıtları başlatan moleküllere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Reseptör
Soru Açıklaması
13.
Merkezi sinir sisteminin hiyerarşik düzenlenmesinde en üst düzeyi temsil eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Korteks
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Motor korteks
Soru Açıklaması
15.
Merkezi sinir sisteminde sinir hücresinin miyelin kılıfını hangi tip hücreler oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Oligodendroglialar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi unutmayı kolaylaştıran bir unsurdur?
Doğru Cevap: "E" Analogların yanlış kullanılması
Soru Açıklaması
17.
İnşaat sesine uzun bir süre maruz kaldıktan sonra bu sesi duymamak aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Duyusal adaptasyon
Soru Açıklaması
18.
Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Geriye dönük bozma
Soru Açıklaması
19.
Duyusal deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psikofizik
Soru Açıklaması
20.
Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haptik algı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri çıkmış sorular ve Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.