logo
Muhasebede Bilgi Yönetimi
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Sistemin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sistemi oluşturan parçalar birbirinden bağımsız hareket eder.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Girdilerin amaçlanan çıktılara dönüştürülmesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İş süreci
Soru Açıklaması
3.
Ürün, hizmet veya bilginin bilgisayar destekli iletişim ağları üzerinden satılması, satın alınması sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Elektronik ticaret
Soru Açıklaması
4.
Elektronik kişisel ilanlar e-ticaret türlerinden hangisinin kapsamında ele alınabilir?
Doğru Cevap: "B" Tüketiciden tüketiciye e-ticaret
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi faydalı bilginin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kalıcılık
Soru Açıklaması
6.
Rakamların birleştirilerek anlamlı sayılar oluşturulması veri hiyerarşisinin hangi basamağına örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Karakter
Soru Açıklaması
7.
Dönüştürme süreci ile ifade edilmek istenilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maliyet muhasebesi ve üretim süreci
Soru Açıklaması
8.
Amortisman uygulaması hangi iş sürecinin kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maddi duran varlık süreci
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliği standartları başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak yönetimi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin bileşenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yönetim
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Muhasebede Bilgi Yönetimi
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Sistemdeki programlanmış kontrollerin işlev görüp görmediğini test eden teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Veri testi tekniği
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı modeli kullanmanın sağlayacağı avantajlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Veri tabanı üzerinde güvenlik sınırları oluşturulur.
Soru Açıklaması
13.
Satır ve sütunlardan oluşan basit tabloların yer aldığı veri tabanı modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlişkisel veri tabanı modeli
Soru Açıklaması
14.
Veri tabanı tasarımının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Veri tabanının amacını saptama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe standartlarında kavramsal çerçeveye göre finansal tabloların kullanıcılara yararlı olabilmesi için sahip olması gereken niteliksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hesap verilebilirlik
Soru Açıklaması
16.
Finansal tablolar aşağıdaki bilgilerden hangisini sunar?
Doğru Cevap: "B" Nakit akışları
Soru Açıklaması
17.
Finansal tablolar doğrudan aşağıdaki sistemlerin hangisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Büyük defter sistemi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sistem geliştirme yaşam döngüsünün unsurlarından hangisi en fazla süreyi kapsar?
Doğru Cevap: "A" Sistem operasyonu
Soru Açıklaması
19.
Sistem geliştirme sürecinde sistemin tasarımı aşamasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilir?
Doğru Cevap: "C" Sistem uygulaması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Teknolojik değişim
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Muhasebede Bilgi Yönetimi Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Muhasebede Bilgi Yönetimi, Muhasebede Bilgi Yönetimi çıkmış sorular ve Muhasebede Bilgi Yönetimi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.