logo
İslam Tarihi Ve Medeniyeti-2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bâbek isyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Me'mun döneminde bastırılmıştır.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi Abbâsî İhtilalinin sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emevîler'in Arap olmayan Müslümanlara karşı ayrımcı politika sürdürmesi
Soru Açıklaması
3.
766 yılında Dicle Nehri kenarında Bağdat’ı başkent olarak kuran halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Cafer Mansûr
Soru Açıklaması
4.
Halku'l-Kur'an meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Halife Me'mun tarafından benimsenmemiştir.
Soru Açıklaması
5.
Halife Mütevekkil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mutezile görüşünü benimsemeyenler üzerindeki baskıyı artırmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Râzî-Billâh dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Abbasî halifelerinin otoritesi Bağdat ile sınırlı kalmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Sâmerrâ şehrinde inşa edilen elCevasaku'l-Hâkânî adlı saray aşağıdakilerden hangisi döneminde yaptırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mu'tasım
Soru Açıklaması
8.
Türklerin idaredeki nüfuzu aşağıdakilerden hangisi döneminde azalmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Mû'temid
Soru Açıklaması
9.
Doğu Horasan'da Abbasî Devleti içerisinde müstakil olarak kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahirîler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sâmânî hükümdarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" BehramGur
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
İslam Tarihi Ve Medeniyeti-2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İslam öncesi dönemde Soğd ve Fergana bölgesi hükümdarlarının kullandığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İhşid
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Hz. Hasan'ın soyundan gelenlerin Fas'ta kurdukları, Şii inancını benimseyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İdrisîler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Memlük-Osmanlı ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Memlükler'in Osmanlılar'a karşı Avrupalılar ile ittifak yapması
Soru Açıklaması
14.
Memlük Devleti'nin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ordu komutanı Aybek'in, Salih Eyyûb'un dul eşiyle evlenmesiyle hükümdarlık Memlükler'e geçmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Fâtımîler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Resmi mezhepleri Şia'nın Caferî koludur.
Soru Açıklaması
16.
Eyyûbîler'in iktisadi faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Haçlılar'la savaş durumunda olunması nedeniyle ticari ilişkiler askıya alınmıştır.
Soru Açıklaması
17.
İlk uçuş denemesini yapan Müslüman bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abbas İbn Firnas
Soru Açıklaması
18.
Hisbe teşkilatının, aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulduğu rivayet edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
19.
İslam dünyasında gerçek anlamda ilk kütüphane aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Emeviler
Soru Açıklaması
20.
Meslek ahlakına ve İslam dünyasının ekonomik gelişmesine katkı sağlayan zanaat ve esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahilik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Eski Mezopotamya Ve Mısır Tarihi Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Eski Mezopotamya Ve Mısır Tarihi, Eski Mezopotamya Ve Mısır Tarihi çıkmış sorular ve Eski Mezopotamya Ve Mısır Tarihi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.