logo
İslam Sanatları Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiir
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması
3.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
4.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
5.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Miraç
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Mimarbaşılık ve Şehreminlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" Kâşi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Kârnâme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadelik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
İslam Sanatları Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekki, medeni
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i Hat
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Sernakkaş
Soru Açıklaması
15.
Ehl-i Hiref’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saray Sanatkârları Topluluğu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kumaş boyamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Musa
Soru Açıklaması
18.
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin hangi dönemde başladığı bilinir?
Doğru Cevap: "E" Abbâsî
Soru Açıklaması
19.
`Varka ve Gülşah` adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anadolu Selçuklu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan İlk Dönem İslam Tarihi Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde İlk Dönem İslam Tarihi, İlk Dönem İslam Tarihi çıkmış sorular ve İlk Dönem İslam Tarihi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.