logo
Görsel Kültür
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.


Yukarıda görseli verilen yapının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Sidney Opera Binası
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Yapı cephelerinde bulunan çok sayıda cam ve vitray aşağıdaki mimari tarzlardan hangisinin karakteristik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Gotik
Soru Açıklaması
3.
Eduard Manet’in temsilcisi olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İzlenimcilik
Soru Açıklaması
4.
William Henry Fox Talbot tarafından geliştirilen ve fotoğrafın çoğaltılması adına önemli gelişmelerden biri olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kalotip
Soru Açıklaması
5.
Tarihte bilinen ilk örnek olarak kabul edilen fotoğrafı, helyografi yöntemi ile çeken kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" J. Niéphore Niépce
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki isimlerden hangisi “Karanlık Kutu” üzerine çalışmalar yapmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Orson Welles
Soru Açıklaması
7.
Kendi geliştirdiği ‘‘Zone sistem’’ adlı yöntem ile doğa fotoğrafları çeken Amerikalı sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Ansel Adams
Soru Açıklaması
8.
Kinetograf adlı hareketli görüntü kaydeden aygıt ve kinetoskop adlı hareketli görüntü gösteren aygıtın mucidi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Thomas Alva Edison
Soru Açıklaması
9.
1450 yılında hareketli metal parçalar ile ilk yazı baskısını gerçekleştiren kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Gutenberg
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki ünlü tablonun sanatçısı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Pablo Picasso
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Görsel Kültür
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
‘‘Vitruvius Adamı’’ adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Leonardo da Vinci
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Bergama Krallığında kullanılan görsel iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Parşömen
Soru Açıklaması
13.
YouTube, Dailymotion, Facebook ve Twitter gibi ortamlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal Medya
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi "Görsel Çağ'ın’’ özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görsel bilgiden çok basılı bilginin çoğalması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘sanal gerçekçilik’’ kavramını açıklar?
Doğru Cevap: "C" Gerçekte var olmayan ancak simüle edilen ortamlardır.
Soru Açıklaması
16.
Hristiyan manastırı eğitim ve kültüründe kullanılan el yazması kitaplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Manuscript
Soru Açıklaması
17.
"Analog posta ve telefon pahalı, internet ucuzdu; bu nedenle özellikle uluslararası yazışma ve görüşmelerin dijital veri olarak aktarımı tercih edilir oldu."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen teknolojik gelişmenin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarda üretilen veri yine bilgisayar ve internet aracılığı ile aktarılır hale geldi.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi televizyonun hayatımıza girişinin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Görüntülerin karşı konulamaz gücü bu teknolojik devrim ile dev bir kültür haline dönüşmüştür.
Soru Açıklaması
19.
Yazının kullanımı yaygınlaştıkça yazı için kullanılan ilk malzemelerin, yerlerini aşağıdakilerden hangileri almıştır?
Doğru Cevap: "E" Papirüs, parşömen ve kağıt
Soru Açıklaması
20.
Gutenberg’den 400 yıl sonra, Ottmar Mergenthaler’in ürettiği, yüksek adetlerde baskı yapabilen baskı makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Linotype
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Görsel Kültür Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Görsel Kültür, Görsel Kültür çıkmış sorular ve Görsel Kültür deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.