logo
Genel Uygarlık Tarihi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Zigguratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Zigguratların planları birbirine benzemez, her şehirde farklı planda inşa edilmiştir.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Homo habilis insan türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ateşi ilk defa kullanan insan türüdür.
Soru Açıklaması
3.
Sümerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Gök cisimlerinin konumuna göre yıldız falını bulmuşlardır.
Soru Açıklaması
4.
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Assurlu tüccarların ticaret faaliyetlerinde bulundukları Anadolu’daki ana ticaret merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kaniş/Neşa
Soru Açıklaması
5.
Eski Mısır tarihinde “Piramitler Çağı” olarak da adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eski Krallık Dönemi
Soru Açıklaması
6.
Hititlerde Soylular Meclisi’ne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Panku(ş)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerde kullanılan dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Frigce
Soru Açıklaması
8.
Anadolu’da çanak-çömlek üretimi hangi çağda başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Neolitik
Soru Açıklaması
9.
Frig ekonomisinin temeli öncelikle aşağıdakilerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "D" Tarım ve hayvancılık
Soru Açıklaması
10.
Anadolu’nun en eski köyü olarak tanımlanan yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hallan Çemi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Genel Uygarlık Tarihi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Eski Yunan’da meclis binasına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "E" Bouleuterion
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Minos Uygarlığı’nda görülen başı boğa vücudu insan biçiminde olan yaratığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Minatauros
Soru Açıklaması
13.
Troya Savaşı dönemindeki Mikenai kralı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Agamemnon
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kiklad (Kyklad) Kültürünün önemli merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Girit
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan Uygarlığı’nın dönemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uruatri ve Nairi Konfederasyonları Çağı
Soru Açıklaması
16.
Bizans mimarisinde kubbeli bazilikaların en görkemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ayasofya Kilisesi
Soru Açıklaması
17.
Roma İmparatorluğu’nu oğulları arasında “Batı Roma ve Doğu Roma” olarak ikiye bölen Geç Roma imparatoru kimdir?
Doğru Cevap: "E" I. Theodosius
Soru Açıklaması
18.
1348’de Floransa’yı sarsan müthiş veba salgınından kurtulmuş bir ülkedeki üç adam ve yedi kadını konu alan 100 hikâyeden oluşan “Dekameron Hikayeleri”nin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Giovanni Boccaccio
Soru Açıklaması
19.
Fransa’daki Capet Hanedanı Dönemi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" III. Philip ülke kaynakları hakkında fikir sahibi olabilmek için nüfus ve mal sayımı yaptırmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Batı Avrupa’nın ilk yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bologna Üniversitesi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Yönetim Ve Organizasyon Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Yönetim Ve Organizasyon, Yönetim Ve Organizasyon çıkmış sorular ve Yönetim Ve Organizasyon deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.