logo
Genel Kimya I
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisinin birimi türetilmiş SI birimidir?
Doğru Cevap: "C" Basınç
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Farklı tür moleküller içeren ve heterojen yapıda olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yoğurt
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Co(NO2)2 bileşiğinin adıdır?
Doğru Cevap: "C" Kobalt(II) nitrit
Soru Açıklaması
4.
Periyodik çizelge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ametaller periyodik çizelgenin sol tarafında yer alır.
Soru Açıklaması
5.
Proton sayısı 33, nötron sayısı 42 olan As atomunun kütle numarası kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 75
Soru Açıklaması
6.
Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamının, tepkimeden çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olmasına ilişkin yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kütlenin korunumu
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
8.
Cu +2AgNO3 ---->Cu(NO 3)2+2 Ag
Metalik bakırın gümüş nitrat ile tepkime denklemi yukarıda verilmiştir. 10,00 g bakırın aşırı miktarda gümüş nitrat içeren bir çözeltideki tepkimesinden 30,40 g gümüş metali elde edilmiştir.
Buna göre, tepkimenin yüzde verimi kaçtır?
(Cu=63,5 g/mol; Ag=107,9 g/mol)
Doğru Cevap: "D" 89,5
Soru Açıklaması
9.
8,49 x 1023 tane nitrik asit (HNO3) molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(H=1,0 g/mol; N=14,0 g/mol; O=16,0 g/mol)
Doğru Cevap: "A" 65,27 gram oksijen içerir.
Soru Açıklaması
10.
H2SO4(s)--> H2O(s) + SO3(g)
Yukarıdaki tepkimenin türü nedir?
Doğru Cevap: "C" Bozunma
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Genel Kimya I
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Benzoik asit (C6H5COOH) molekülünde karbonun kütlece % bileşimi kaçtır?
(C=12,01 g/mol; H=1,00 g/mol; O=16,00 g/mol)
Doğru Cevap: "D" 68,87
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Bir elementin iki izotopu vardır. İzotop-1 in bağıl bolluğu %72,15 ve atom kütlesi 84,9118 akb dir. İzotop-2 nin atom kütlesi ise 86,9092 akb dir.

Buna göre bu elementin ortalama atom kütlesi kaç akb dir?
Doğru Cevap: "E" 85,4681
Soru Açıklaması
13.
C, H ve N elementlerinden oluşan bir bileşiğin analizi sonucu % 66,69 C ve % 7,40 H içerdiği bulunmuştur.
Buna göre, bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C =12,01 g/mol; H =1,00 g/mol; N =14,00 g/mol)
Doğru Cevap: "B" C3H4N
Soru Açıklaması
14.
Bir gaza sabit basınç altında 3648 J lik iş yapılmış ve süreç sonunda gazın iç enerjisi 215 J artmıştır. Buna göre gazın entalpi değişimi kaç jouledür?
Doğru Cevap: "E" 3863
Soru Açıklaması
15.
Termokimya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Entalpi, bir yol fonksiyonudur.
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" 33,6
Soru Açıklaması
17.
Bir karbonhidrat örneğinin yakılması sonucu 2,12 kcal enerji açığa çıkmıştır. Buna göre açığa çıkan enerji kaç kilojouledür? (1 cal=4,184 J)
Doğru Cevap: "C" 8,87
Soru Açıklaması
18.
25,0 °C deki 5,6 gramlık bir demir örneğine 63,0 J ısı verildiğinde sıcaklığı kaç °C ye yükselir?
(Demirin özgül ısısı 0,45 J/g oC dir)
Doğru Cevap: "B" 50,0
Soru Açıklaması
19.
Bir piston içindeki gazın hacmi sabit bir dış basınç altında 1,50 L den 5,25 L ye genleştiriliyor. Bu süreç sonunda çevreye 1521 J lik iş yapıldığına göre genleşme sırasında dış basınç kaç atmosferdir?
(1 atm=101325 N/m2; 1 m3=1000 L; 1 N m=1 J)
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
20.
I. Sistem, evrenin incelenmek istenilen parçasıdır.
II. Kapalı sistem, çevre ile enerji alış-verişi olan sistemdir.
III. Açık sistem, çevre ile hem enerji hem de madde alış-verişi olan sistemdir.

Sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Ekoloji ve Çevre Bilgisi Final Sınav Soruları başlıklı makalemizde Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Ekoloji ve Çevre Bilgisi çıkmış sorular ve Ekoloji ve Çevre Bilgisi deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.