logo
Film Ve Video Kültürü
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi mizansenin ögelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurgu programı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aydınlatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Işık kaynağının konumu nesnenin nasıl görüneceğini etkilemez.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki filmlerden hangisi Alman dışavurumculuk akımının başyapıtlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Dr.Kaligari’nin Muayenehanesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Filmin mizansenlerine karar vermek
Soru Açıklaması
5.
Oyunculuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kağıt üzerindeki karakteri görünür kılan kişidir.
Soru Açıklaması
6.
Klasik anlatıda gelişme bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Olaylar yoğunlaşır.
Soru Açıklaması
7.
Seyircinin öyküyü kolayca anlamasını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Olayların zamandizinsel akışı
Soru Açıklaması
8.
Kolaj tekniğinin görüldüğü anlatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Postmodern anlatı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi modern anlatı içinde değerlendirilen filmlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tutulma
Soru Açıklaması
10.
Metinlerarasılık, eklektizm ve kolaj teknikleri aşağıdaki filmlerden hangisinde bir arada görülür?
Doğru Cevap: "D" Düşüş
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Film Ve Video Kültürü
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Yönetmen Halit Refiğ’in fikir öncülüğünü yaptığı sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ulusal Sinema
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
“Deli Yürek: Bumerang, Asmalı Konak, Hababam Sınıfı Askerde, Eyvah Eyvah” gibi filmler aşağıdaki hangi sinema türüne örnektir?
Doğru Cevap: "B" Popüler sinema
Soru Açıklaması
13.
Berlin film festivalinde “en iyi film” ödülünü alan film aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Duvara Karşı
Soru Açıklaması
14.
Yeşilçam filmlerindeki temel olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aile
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra Türkiye sinemasında ele alınan temel konulardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Etnik ve kültürel kimlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki filmlerden hangisi “yeni dalga” adıyla anılan film türünün en çarpıcı örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Metro - Luc Besson
Soru Açıklaması
17.
“Aşık Shakespeare, Gandi, Zoraki Kral, Dört Nikah Bir Cenaze, Anadan Doğma” gibi filmler aşağıdaki hangi ülkenin sinemasına aittir?
Doğru Cevap: "E" Britanya
Soru Açıklaması
18.
Latin Amerika ülkelerinin sineması 1960’lı yıllarda aşağıdaki hangi adla anılırdı?
Doğru Cevap: "E" Üçüncü Sinema
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Yeni İran Sineması’nın’’ özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Büyük bütçeli yapımlar
Soru Açıklaması
20.
Çin Halk Cumhuriyetinde yeni bir sinema yapılanmasının ortaya çıkmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1966’daki kültür devrimi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Sayısal Fotoğrafa Giriş Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde Sayısal Fotoğrafa Giriş, Sayısal Fotoğrafa Giriş çıkmış sorular ve Sayısal Fotoğrafa Giriş deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.