logo
Davranış Bilimleri 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.

Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sigmund Freud
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.

Tren yolundaki rayların uzakta birleşecekmiş gibi gözükmesi algıda tek göze bağlı ipuçlarından hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "D" Doğrusal perspektif
Soru Açıklaması
3.

Dürtü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" İhtiyaca dayanır.
Soru Açıklaması
4.

İçgüdü Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Bu kuram Darwin’in Evrim Teorisinden etkilenmiştir.
Soru Açıklaması
5.

Kavramların zihinde onu temsil eden en iyi örnek yoluyla sınıflandırıldığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Prototip model
Soru Açıklaması
6.

Bir telefon numarasını gruplandırılarak akılda tutma yoluna gitmek, aşağıdaki süreçlerden hangisinin işleyişini kolaylaştırır?

Doğru Cevap: "D" Kısa Süreli Belleğe alma
Soru Açıklaması
7.

Bir kişinin şimşek çaktığını görünce irkilmesi örneğinde koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şimşeğin görüntüsü
Soru Açıklaması
8.

Daha önceki test sınavında başarısız olan bir öğrencinin sınav sorularının test olduğunu görünce kaygılanması ne tür tepkiye bir örnektir?

Doğru Cevap: "E" Koşullu
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi sönmeyi sağlar?

Doğru Cevap: "D" Koşullu uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmaksızın tek başına verilmesi
Soru Açıklaması
10.

Psikoanalitik Kuram’da kişilik gelişiminin en önemli faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Libido adı verilen psişik enerji
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Davranış Bilimleri 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.

Kişilik ve mizaç arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mizaç, kişinin doğuştan gelen ve değişmez özelliklerini betimler, kişilik ise nispeten daha değişkendir.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.

Aşağıdakilerden hangisi yeteneklerin kişilik üzerindeki etkisini gösteren bir örnektir?

Doğru Cevap: "B" Yüzme yarışlarında sürekli madalya kazanan bir çocuğun özgüveninin artması
Soru Açıklaması
13.

Freud’un insan zihnini bilinç, bilinç öncesi ve bilinçdışı olarak üç katmana ayırdığı modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Topografik Zihin
Soru Açıklaması
14.

Bireyin üniversite sınavında istediği bölümü kazanması, fakat üniversitenin uzak bir şehirde olması nedeniyle yaşadığı çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yaklaşma-kaçınma
Soru Açıklaması
15.

Bireyin üniversite sınavında istediği bölümü kazanması, fakat üniversitenin uzak bir şehirde olması nedeniyle yaşadığı çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yaklaşma-kaçınma
Soru Açıklaması
16.

Selye’nin genel adaptasyon sendromundaki alarm aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Organizma tehdide karşı harekete geçmek için hazırlanır ve savaş-kaç tepkisi verir.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ruminasyon
Soru Açıklaması
18.

Stres ile ilgili Transaksiyonel Model’i açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Stresörü tanımlayan şey kişinin ona ilişkin yaptığı değerlendirmelerdir.
Soru Açıklaması
19.

Tutum ve davranış arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Tutum, gözlenebilen bir davranış değil; davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.
Soru Açıklaması
20.

Tutumların hangi özelliği “basit” veya “karmaşık” olarak nitelendirilmelerine neden olmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Tutumun içinde bulunan öğe sayısı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Davranış Bilimleri 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
21.

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Beden imajı üzerindeki şekillendirici etkisi olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan İşletme Fonksiyonları Final Sınav Soruları başlıklı makalemizde İşletme Fonksiyonları, İşletme Fonksiyonları çıkmış sorular ve İşletme Fonksiyonları deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.