logo
Davranış Bilimleri 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Televizyon izleme süresinin öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Televizyon izleme süresi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Psikolojiye bir bilim dalı olma özelliğini veren unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan davranışlarına dair deney ve gözleme dayalı olarak birikimli ve sistematik bir şekilde bilgi üretmesi
Soru Açıklaması
3.
Bir fabrikada çalışma ilişkilerini, bizzat o fabrikaya giderek incelemek aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Doğal gözlem
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı yaklaşımın temsilcisidir?
Doğru Cevap: "E" Wilhelm Maximilian Wundt
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsan beyninin yapısal özellikleri
Soru Açıklaması
6.
Bir nesneye bakıldığında iki gözün nesneye ait birbirinden biraz farklı iki imge görmesini sağlayan ve insanlarda 6 santimetre olan mesafeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Retinal ayrıklık
Soru Açıklaması
7.
Kitapların aynı büyüklükte olmasına rağmen uzakta olan kitabın daha küçük algılanması algıda tek göze bağlı ipuçlarından hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Göreli büyüklük
Soru Açıklaması
8.
Gestalt örgütlenme ilkelerinden biri olan şekil-zemin ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir kişi için şekil ve zemin her durumda sürekli sabittir.
Soru Açıklaması
9.
Algı ve duyum ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Duyum ve algı arasında kesin ve net sınırlar vardır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Genler
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Davranış Bilimleri 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Duygunun fizyolojik değişimlerden kaynaklandığını ve davranışların duygulara neden olduğunu savunan duygu kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" James-Lange Kuramı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Aşağıdakilerin hangisinde güdü kuramları ile kuramlara ait önermeler doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Freud’un içgüdü yaklaşımı - İçgüdüler bilinçdışı güdülenmiş dürtülerdir.
Soru Açıklaması
13.
Güdü kavramının üç bileşeni aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Davranışın yönü, davranışın yoğunluğu ve davranışa devam etme ısrarı
Soru Açıklaması
14.
Duygu Çemberi Modeli’ni aşağıdakilerden hangisi geliştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Plutchik
Soru Açıklaması
15.
İçgüdü yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İçgüdü yaklaşımı, davranışçı akımın güçlenmesiyle etkisini yitirmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Stanford-Binet zekâ ölçeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Amerika’daki çocuklara uygulanmıştır.
Soru Açıklaması
17.
Her bireyin g faktörü olarak adlandırılan genel bir zekâ faktörüne sahip olduğunu savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Spearman
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir kavramdır?
Doğru Cevap: "D" Ağaç
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kavramların işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavramlar her bir nesne ya da canlının tekil özelliklerini bilmeye olanak sağlar.
Soru Açıklaması
20.
“Penguen” örneği, kavram oluşturma modelleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Penguen, kuş kavramının prototipinden uzak bir örnektir.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan İşletme Fonksiyonları Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde İşletme Fonksiyonları, İşletme Fonksiyonları çıkmış sorular ve İşletme Fonksiyonları deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.