logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.

Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bazı tımarların iltizama verilmesi
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı buhranın nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" İçtihad kapısının kapanması
Soru Açıklaması
3.

İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Balta Limanı Antlaşması
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Malların babadan oğula geçme usulünün saray tarafından onaylanması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" 1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Askerlik süresinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
7.

“Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Muharrem Kararnamesi’nde
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dar-ı Şura-yı Bahriye
Soru Açıklaması
9.

Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.

II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Telgraf
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.

V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
13.

Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1869
Soru Açıklaması
14.

İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 16 Ağustos 1909
Soru Açıklaması
15.

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Vakit - Arapça el Cevaib
Soru Açıklaması
16.

Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
17.

Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 11 Kasım 1914
Soru Açıklaması
18.

Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1580
Soru Açıklaması
19.

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cemal Paşa
Soru Açıklaması
20.

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hasan İzzet Paşa
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan İşletme Bilgi Sistemleri Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde İşletme Bilgi Sistemleri, İşletme Bilgi Sistemleri çıkmış sorular ve İşletme Bilgi Sistemleri deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.