Açıköğretim Sosyoloji Bölümü

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Anadolu üniversitesinde bulunan ve 4 yıllık Sosyoloji okumak isteyen öğrencilerin tercih ederek yerleşebildiği bir lisans bölümüdür.

Açıköğretim Sosyoloji bölüm tanıtımına, derslere, ders notlarına ve çıkmış sınav sorularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Programın Amaçları

Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir​.

Sosyoloji bölümü derslerine, ders notlarına, ders kitaplarına ve çıkmış sorulara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait materyalleri görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıklanmayan dersler için ders materyalleri eklenmeye devam etmektedir. Materyaller eklendikçe linkler aktif olacaktır.

Açıköğretim Sosyoloji bölüm derslerine ait çıkmış sorulara, ders notlarına, ders kitaplarına aşağıdaki ilgili yarıyılda bulunan dersin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Dersleri

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  ÇEK101U Sosyal Politika 5.0
  PSİ103U Psikoloji 4.0
  SOS101U Sosyolojiye Giriş 4.0
  SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 5.0
  SOS105U Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 4.0
  ULİ305U Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 5.0
   – Yabancı Dil I* 3.0
  Toplam 30
  *Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL102U Etik 4.0
  KÜL102U Kültür Tarihi 4.0
  MNT102U Sembolik Mantık 6.0
  SİY102U Türk Siyasal Hayatı 4.0
  SOS104U İnsan ve Toplum 5.0
  SOS106U Birey ve Davranış 4.0
  Yabancı Dil II** 3.0
  Toplam 30
  **Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL207U Felsefe 4.0
  İST203U İstatistik 4.0
  PSİ201U Sosyal Psikoloji I 4.0
  SİY201U Siyaset Bilimi 4.0
  SOS201U Klasik Sosyoloji Tarihi 4.0
  SOS203U Antropoloji 4.0
  TÜR201U Türk Dili I 3.0
  TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  SOS314U Din ve Toplum 5.0
  İŞL202U Kamu Yönetimi 5.0
  PSİ192U Eğitim Psikolojisi 4.0
  PSİ202U Sosyal Psikoloji II 4.0
  SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi 4.0
  TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
  TÜR202U Türk Dili II 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları 4.0
  SOS303U Ekonomi Sosyolojisi 5.0
  SOS305U Aile Sosyolojisi 4.0
  SOS307U Kültür Sosyolojisi 5.0
  SOS309U Yeni Toplumsal Hareketler 5.0
  SOS311U Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 4.0
  SOS109U Turizm Sosyolojisi 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  MNT302U Mantığın Gelişimi 5.0
  SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 4.0
  SOS304U Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 4.0
  SOS306U Endüstri Sosyolojisi 5.0
  SOS308U Kent Sosyolojisi 5.0
  SOS310U Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 4.0
  TAR116U Genel Uygarlık Tarihi 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  SOS401U Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar 3.0
  SOS313U Türkiye’de Sosyoloji 5.0
  SOS315U İletişim Sosyolojisi 5.0
  SOS317U Hukuk Sosyolojisi 5.0
  SOS319U Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 4.0
  SOS321U Çevre Sosyolojisi 5.0
  SOS205U Toplumsal Değişme Kuramları 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  İLT184U Etkili İletişim Teknikleri 3.0
  MNT402U Klasik Mantık 4.0
  SOS312U Türk Sosyologları 5.0
  SOS314U Din ve Toplum 5.0
  SOS316U Medya Sosyolojisi 5.0
  SOS318U Suç Sosyolojisi 5.0
  FEL202U Bilim Felsefesi 4.0
  Toplam 30

Sosyoloji Bölüm Tanıtımı:

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sosyoloji Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Sosyoloji Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Buraya Tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Sosyoloji Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Açıköğretim 2018-2019 Bahar Dönemi Ara Sınavlarına İtiraz Etme

  Açıköğretim bahar dönemi ara sınavları 13-14 nisan tarihlerinde yapıldı. 15 Nisan tarihi itibariyle de sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Sınavd... Devamını Oku

 • Açıköğretim’de Yaz Okulu Uygulaması Başlıyor

  Resmigazetede 24 nisan tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerinde yaz okulu uygulaması getirilmiş ol... Devamını Oku

 • 2019 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları

  Açıköğretim öğrencileri 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılan Açıköğretim Bahar dönemi arasınavları için sonuçları heyecanla bekliyor. 2018 yılında ara ... Devamını Oku

 • Davranış Bilimleri 2 – Ünite 1: Psikoloji Bilimi Ders Notu

  Davranış Bilimleri 2 dersine ait ders notlarını hazırlayarak sizlerle paylaşmayı ve sizlere yardımcı olmayı isteyen açıköğretim öğrencilerine teşekkü... Devamını Oku

 • Davranış Bilimleri 2 – Ünite 2: Algılama Ders Notu

  Davranış Bilimleri 2 dersine ait ders notlarını hazırlayarak sizlerle paylaşmayı ve sizlere yardımcı olmayı isteyen açıköğretim öğrencilerine teşekkü... Devamını Oku

FORUMDAN