Açıköğretim Felsefe Bölümü

Açıköğretim Felsefe Bölümü Anadolu üniversitesinde bulunan ve 4 yıllık Felsefe okumak isteyen öğrencilerin tercih ederek yerleşebildiği bir lisans bölümüdür.

Açıköğretim Felsefe bölüm tanıtımına, derslere, ders notlarına ve çıkmış sınav sorularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Programın Amaçları

Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.​

Felsefe bölümü derslerine, ders notlarına, ders kitaplarına ve çıkmış sorulara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait materyalleri görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıklanmayan dersler için ders materyalleri eklenmeye devam etmektedir. Materyaller eklendikçe linkler aktif olacaktır.

Açıköğretim Felsefe bölüm derslerine ait çıkmış sorulara, ders notlarına, ders kitaplarına aşağıdaki ilgili yarıyılda bulunan dersin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim Felsefe Bölümü Dersleri

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  ÇEK101U Sosyal Politika 5.0
  FEL101U İlkçağ Felsefesi 5.0
  PSİ103U Psikolojiye Giriş 4.0
  SOS101U Sosyolojiye Giriş 4.0
  SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 5.0
  TAR113U Uygarlık Tarihi I 4.0
  Yabancı Dil I* 3.0
  Toplam 30
  *Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  KÜL102U Kültür Tarihi 4.0
  MAT103U Genel Matematik 4.0
  MNT102U Sembolik Mantık 6.0
  SOS104U İnsan ve Toplum 5.0
  SOS106U Birey ve Davranış 4.0
  TAR114U Uygarlık Tarihi II 4.0
  Yabancı Dil II** 3.0
  Toplam 30
  **Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL201U Epistemoloji 6.0
  FEL203U Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 4.0
  FEL205U Ortaçağ Felsefesi I 5.0
  FEL207U Felsefe 4.0
  SOS319U Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 5.0
  TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
  TÜR201U Türk Dili I 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL204U Metafizik 6.0
  FEL206U Ortaçağ Felsefesi II 5.0
  PSİ192U Eğitim Psikolojisi 4.0
  EVİ206U Aile Psikolojisi ve Eğitimi 5.0
  SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi 4.0
  TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
  TÜR202U Türk Dili II 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I 3.0
  FEL102U Etik 4.0
  FEL202U Bilim Felsefesi 4.0
  FEL301U Modern Felsefe I 6.0
  FEL303U Siyaset Felsefesi I 5.0
  FOT101U Temel Fotoğrafçılık 4.0
  SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları 4.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  ADL106U İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 4.0
  BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II 3.0
  FEL302U Modern Felsefe II 5.0
  FEL304U Siyaset Felsefesi II 5.0
  MNT302U Mantığın Gelişimi 5.0
  SİY102U Türk Siyasal Hayatı 4.0
  SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 4.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL401U Tarih Felsefesi I 4.0
  FEL403U Çağdaş Felsefe I 4.0
  FEL405U Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I 4.0
  FEL407U Estetik ve Sanat Felsefesi 4.0
  FEL409U Dil Felsefesi 4.0
  FEL411U Felsefi Araştırma ve Yazı 3.0
  PSİ201U Sosyal Psikoloji I 4.0
  SOS205U Toplumsal Değişme Kuramları 3.0
  Toplam 30

 • Ders Kodu Ders Adı AKTS
  FEL306U Zihin Felsefesi 4.0
  FEL402U Tarih Felsefesi II 4.0
  FEL404U Çağdaş Felsefe II 4.0
  FEL406U Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II 4.0
  İLT184U Etkili İletişim Teknikleri 3.0
  MNT402U Klasik Mantık 4.0
  PSİ202U Sosyal Psikoloji II 4.0
  İLT204U Kültürlerarası İletişim 3.0
  Toplam 30

Felsefe Bölüm Tanıtımı:

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Felsefe Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Felsefe Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Felsefe Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Buraya Tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Felsefe Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.​​​​​​​​​​​​​​​​​

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Açıköğretim 2018-2019 Bahar Dönemi Ara Sınavlarına İtiraz Etme

  Açıköğretim bahar dönemi ara sınavları 13-14 nisan tarihlerinde yapıldı. 15 Nisan tarihi itibariyle de sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Sınavd... Devamını Oku

 • Açıköğretim’de Yaz Okulu Uygulaması Başlıyor

  Resmigazetede 24 nisan tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerinde yaz okulu uygulaması getirilmiş ol... Devamını Oku

 • 2019 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları

  Açıköğretim öğrencileri 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılan Açıköğretim Bahar dönemi arasınavları için sonuçları heyecanla bekliyor. 2018 yılında ara ... Devamını Oku

 • Davranış Bilimleri 2 – Ünite 1: Psikoloji Bilimi Ders Notu

  Davranış Bilimleri 2 dersine ait ders notlarını hazırlayarak sizlerle paylaşmayı ve sizlere yardımcı olmayı isteyen açıköğretim öğrencilerine teşekkü... Devamını Oku

 • Davranış Bilimleri 2 – Ünite 2: Algılama Ders Notu

  Davranış Bilimleri 2 dersine ait ders notlarını hazırlayarak sizlerle paylaşmayı ve sizlere yardımcı olmayı isteyen açıköğretim öğrencilerine teşekkü... Devamını Oku

FORUMDAN